Czym jest trasowanie?

Trasowanie to wyznaczanie na obrabianym przedmiocie linii określającej granice, do których należy zebrać zbędny materiał podczas obróbki. Trasowanie jest ważną operacją, ponieważ od dokładności jego wykonania zależy precyzja dalszej obróbki. Do wyznaczania linii stosuje się różne narzędzia, w tym rysik traserski.

Czym jest trasowanie? Kiedy przydaje się rysik traserski?

Trasowanie to proces stosowany w obróbce materiałów, który polega na wyznaczaniu linii na powierzchni półwyrobu. Wykonane rysikiem traserskim nakreślenia służą do wycinania określonych kształtów, przecinania materiałów i tworzenia otworów. Trasowanie wykorzystuje się podczas produkcji jednostkowej, gdyż profesjonalne przyrządy obróbkowe stosuje się tylko przy dużych seriach, gdyż są bardzo drogie. Najczęściej trasuje się przedmioty typu korpus i płyta, które wymagają obróbki piłowaniem, wierceniem lub frezowaniem. Trasując metale płaskie, trasuje się na płaszczyźnie, więc praca jest podobna do zasad kreślenia technicznego. W przypadku trasowania przestrzennego wymiary są rozłożone w różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami wobec siebie.

Jakie narzędzia są potrzebne do trasowania? Czym jest rysik traserski?

Ponieważ trasowanie obejmuje wiele czynności, zestaw narzędzi do trasowania jest bogaty. Podstawowe narzędzia to rysik traserski, suwmiarka traserska z podstawką, ryśnik do wykreślania linii poziomych, cyrkle traserskie, punktak, liniał traserski, kątownik, środkownik i pryzma traserska.

Inne publikacje  Jak wykończyć ściany fasadowe domu?

Rysik traserski jest podstawowym narzędziem traserskim, służy do wykreślania linii (kres) na trasowanym przedmiocie według liniału lub wzornika. Rysik to cienki pręt o długości od 200 do 300 mm z ostro zaszlifowanym końcem, przy czym jeden koniec jest prosty, a drugi zagięty. Do pracy z rysikiem traserskim trzeba też dokupić liniał traserski z podstawką, który służy do odmierzania odległości, wykreślania linii poziomych i ustawiania ryśnika na wymagany wymiar. Trasowanie okręgów i krzywych, konstrukcję kątów, odkładanie wymiarów, podział linii wykonuje się za pomocą cyrkla traserskiego. Ryśnik zaś służy do wykreślania linii poziomych oraz do sprawdzania ustawienia trasowanego przedmiotu na płycie. Podobne zadanie spełnia suwmiarka z podstawką, ale dodatkowo stosuje się ją do sprawdzania wysokości i do bardziej dokładnego wyznaczania linii. Sprawdzanie dokładności ustawienia przedmiotu na płycie traserskiej oraz trasowanie linii poziomych i pionowych wykonuje się za pomocą kątowników, a do zaznaczani linii pod dowolnym kątem potrzebny jest kątomierz.

Profesjonalne prace wymagają specjalnych narzędzi. Jeśli chcemy zajmować się obróbką metalu, kupmy miedzy innymi rysik traserski.


Dodaj komentarz